Pastorační péče o rodiny

*Od pastoračních programů k rozvoji života* Autor Juan José Peréz-Soba, jeden z profesorov Pápežského inštitútu Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny v Ríme hľadá odpoveď na otázku o čo sa má pastorácia rodín opierať a k čomu má smerovať. Okrem analýzy základných pojmov hľadá odpoveď na otázku, o čo sa má pastorácia rodín opierať...

Čítať