KOŠICE

LÁSKA, SEXUALITA A ZMYSEL ŽIVOTA

v učení Cirkvi

Teologická fakulta KU v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu otvorili v Košiciach 2. ročník semestrálneho programu o ľudskej láske, sexualite, čistote, manželstve, panenstve a plodnosti.

Nový ročník budeme otvárať na jeseň 2018.

Pokiaľ budete mať záujem sa tohto semestrálneho programu zúčastniť, kontaktujte nás na semestralny.program@mskw.sk .

 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

 • - Stretnutia prebiehajú seminárnou metódou v malej skupine v pravidelných týždenných intervaloch.
 • - Účastníci kurzu sa na týždňové stretnutia pripravujú čítaním krátkych textov vybraných dokumentov Cirkvi v slovenčine.
 • - Každé stretnutie má svoju tému i základnú otázku, o ktorej účastníci spoločne diskutujú. Odpovede na dôležité otázky hľadáme spoločne v odkaze, ktorý nám zanechali poslední pápeži vo svojom učení.

 

PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ?

 • Program je určený pre študentov, pracujúcich, slobodných, snúbencov, manželov, seminaristov aj zasvätených (pre osobnú formáciu ako aj pre formáciu ďalších).

 

LEKTORI

 • Lektormi programu sú absolventi Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme pre štúdium manželstva a rodiny a absolventi programu Master of Studies on Marriage and the Family na Medzinárodnom teologickom inštitúte (International Theological Institute) v Gamingu a Trumau.

*Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., PhD. Spolu s manželkou absolvoval program Master vo vedách o manželstve a rodine na Pápežskom Inštitúte Jána Pavla II. v Ríme. Je odborným asistentom na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity pre odbor Náuka o rodine. Je otcom troch detí.

*Mgr. Mgr. Jana Prudká, MMF. Je absolventkou Štúdií manželstva a rodiny na Medzinárodnom teologickom Inštitúte v rakúskom Gamingu (dnes v Trumau). Je spoluzakladaťeľkou Misijnej školy Karola Wojtylu. Má mnohé skúsenosti s vedením duchovných obnov pre mladých nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, v Bosne a Hercegovine, v Lotyšsku, v Rakúsku, na Ukrajine a v Rusku.

*ThDr. Lucia Pečovská PhD. Je doktorkou teológie, základné teologické štúdiá absolvovala na Grécko-katolíckej bohosloveckej fakulte UPJŠ v Prešove a Pápežskej univerzite Gregoriane v Ríme, vyššie teologické štúdia zase na Pápežskom Inštitúte Jána Pavla II. v Ríme. Je odbornou asistentkou  na odbore Náuka o rodine na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach. 

*Mgr. Jaroslav Chanas, MMF. Je absolventom Štúdií manželstva a rodiny na Medzinárodnom teologickom Inštitúte v Trumau (Rakúsko). Absolvoval tiež základný semestrálny kurz Spoločenstva Ladislava Hanusa a stáž v Centre pre rodinu a ľudské práva v New Yorku, počas ktorej mal možnosť nahliadnuť do OSN a jej mentality ohľadom manželstva, rodiny a života. Je ženatý a momentálne pôsobí ako doktorand v odbore Náuka o rodine na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity.

NADSTAVBOVÝ PROGRAM

Po skončení tohto základného programu je možnosť pokračovať v nadstavbových programoch

 • * Ľudská láska v diele K. Wojtylu Láska a zodpovednosť
 • * Ľudská láska v katechézach Jána Pavla II. o teológii tela

 

CIELE PROGRAMU

 • POZNANIE

 • Zrozumiteľným jazykom priblížiť ľuďom rôznych profesií či životných stavov učenie Cirkvi.

 • Rozvíjať prezentačné zručnosti, schopnosť pracovať s textom a kriticky uvažovať, schopnosť komunikovať, argumentovať, diskutovať, schopnosť orientovať sa v aktuálnych otázkach a nachádzať medzi nimi súvislosti.
 • FORMÁCIA

 • Budovať a formovať ľudskú, intelektuálnu, spoločenskú, kultúrnu a duchovnú integritu jednotlivca s potenciálom pre budovanie skutočných hodnôt celej ľudskej spoločnosti a prispievať k rozvoju dnešnej kultúry a spoločnosti.

 • SPOLOČENSTVO

 • Budovať spoločenstvo prostredníctvom spoločných posedení a diskusií, kultúrnych podujatí, rôznych „social events“, ale aj pri spoločnej modlitbe, adorácii, či sv. omši...

KEDY A KDE

 • Čaká nás 11 stretnutí vždy v útorok alebo v stredu. 
 • Stretnutia budú prebiehať na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity na Hlavnej 89, v Košiciach.

 

PRIHLÁŠKY A POŽIADAVKY

PRÍSPEVOK

Príspevok na náklady spojené s organizáciou kurzu: 

  • - študenti, nezamestnaní, rodičia na RD: 30€/osobu
  • - pracujúci: 50€/osobu
  • - manželský pár: 70€/pár

(Ak by mal byť prekážkou pre absolvovanie programu, určite nás kontaktuj).

KAPACITA KURZU

 • Kapacita kurzu je max 15 osôb, minimálny počet účastníkov pre otvorenie kurzu je 5 osôb.

PRIHLÁŠKA

 • Prihlásiť sa môžete do konca septembra prostredníctvom TOHTO FORMULÁRA. 

Prihláseným účastníkom zašleme podrobné informácie a program jednotlivých stretnutí.

Na vaše otázky vám radi zodpovieme na tejto adrese: semestralny.program@mskw.sk.

Láska nie je čosi, čo sa dá naučiť,

a predsa nie je nič dôležitejšie, ako sa jej učiť.

Ján Pavol II.