Spoločenstvo Karola Wojtylu je medzinárodná neformálna skupina ľudí inšpirovaných katechézami sv. Jána Pavla II. o ľudskej láske a sexualite podľa Božieho plánu – teológiou tela.

Aktuálne tvoria skupinu kňazi, rehoľníci i laici žijúci v manželstve, zasvätenom alebo slobodnom stave.

Viacerí z nás sme absolventmi Pápežského Inštitútu Jána Pavla II. pre štúdium teológie manželstva a rodiny na Lateránskej univerzity v Ríme či Washingtone, alebo Medzinárodného teologického Inštitútu v Rakúskom Trumau alebo Gamingu. Dôležitú časť skupin tvoria ľudia, ktorí sa k učeniu Jána Pavla II. dostali prostredníctvom prednášok, kníh, či formačných kurzov.

Pohľad sv. Jána Pavla II. nám pomohol pochopiť cieľ a zmysel nášho života a povolania, podstatu Boha, pravý význam Eucharistie, pravý význam našich tiel a našej sexuality, vzťahy, panenstvo, čnosť čistoty, manželstvo i plodnosť, dokonca i samu teológiu a učenie Cirkvi.

Stretávame sa pravidelne počas roka, aby sme sa spoločne modlili, zdieľali a uvažovali nad spôsobmi a cestami ako tlmočiť teológiu tela súčasnej kultúre.

Teológiu tela vidíme ako jednu z možných ciest novej evanjelizácie. Preto svoje úsilie a čas venujeme šíreniu náuky Jána Pavla II. prostredníctvom literatúry, prednášok, duchovných obnov, formačných kurzov a študijných skupiniek.