Spoločenstvo Karola Wojtylu (SKW)

Akadémia Karola Wojtylu (AKW)

Poštová adresa:

Akadémia Karola Wojtylu 
Podháj 37
Banská Bystrica
974 05

IČO: 50384708

Email: sekretariatakw(zavinac)gmail.com

Bankové spojenie: 
IBAN: SK98 0900 0000 0051 2063 4641

Misijná škola Karola Wojtylu (MŠKW)

Poštová adresa:

Misijná škola Karola Wojtylu
Martinčekova 22
Bratislava 2 - Ružinov
821 09

IČO: 50 555 120

Email: info(zavinac)mskw.sk

Bankové spojenie: 
BBAN: 19810513/8330  (FIO banka )
IBAN: SK3783300000000019810513
pre prevody CZK v ČR: 19810513/2010