Srdečne pozývame na prezentáciu publikácie

"EROS A JEHO POSLANIE

za účasti autora publikácie

prof. José Noriegu

Miesto: Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, 
Kapitulská 26, Bratislava

Termín: štvrtok 19.10.2017 o 19:00 hod.

 Publikácia je určená kňazom, katechétom, pastoračným spolupracovníkom, snúbencom, ktorí sa pripravujú na manželstvo ako i manželom samotným. Tiež bude výbornou pomôckou pre všetkých, ktorí sa s danou témou odborne, ale i laicky zaoberajú.

Prof. José Noriega Bastos, DCJM je katolícky kňaz, predstavený rehoľného inštitútu Učeníkov sŕdc Ježiša a Márie a profesor špeciálnej morálnej teológie na Pápežskom teologickom inštitúte Jána Pavla II. pre vedy o manželstve a rodine v Ríme, na ktorom tiež obhájil doktorát z teológie. Vo svojich knihách sa venuje otázkam morálnej teológie, manželstva, rodiny, sexuality a výchovy. Autor viackrát prednášal aj na Slovensku. Autor vychádza z uvažovania nad ľudskou skúsenosťou lásky vo svetle Božieho zjavenia a ľudského rozumu v celej jej šírke, hĺbke aj poslaní. Nebojí sa citlivých otázok a integruje poznatky z filozofie, teológie, psychológie aj umenia. Fundovaným a plastickým spôsobom vysvetľuje učenie Katolíckej cirkvi o manželstve, láske a plodnosti.

V rámci prezentácie bude zabezpečený simultánny preklad.
Pokiaľ máte možnosť, prosím doneste si malé FM rádio so sluchátkami.

S vďakou za pomoc pri propagácii stretnutia a záujem o tému manželstva a rodiny!

ThLic. Mgr. Marek Iskra

KNIHA
Na začiatku februára sa v eRkodome v Liptovskej Osade konala duchovná obnova eRkárov, ktorá sa venovala učeniu svätého Jána Pavla II. o TEOLÓGII TELA.

Aj keď sa zdá, že je to téma, ktorá hovorí len o chodení, manželstve, či zasvätení, hovorí do srdca každého z nás v akomkoľvek vzťahu – či samote, ktorú teraz žijeme. Odpovedá totiž na základné otázky, na ktoré človek túži nájsť odpovede. Načo tu som ako človek? Načo mi je moje telo? Prečo existuje mužské i ženské, keď Boh mohol tvoriť nového človeka bez toho, aby sa na tom človek podieľal? Prečo sa mám krotiť vo vzťahu k iným a aj k sebe? Na tieto a mnohé iné otázky sme celý víkend hľadali odpovede počas prednášok, v spoločenstve pri dobrom čaji, ale najmä v tichu adorácie.

VIAC
Je láska iba pocit, alebo niečo viac? Akú rolu hrá moje telo? Prečo si s ním nemôžem robiť čo chcem? Je naozaj muž hlavou ženy? Aký zmysel má čistota v dobe presýtenej sexom a pôžitkom? Aké odpovede má Cirkev pre neplodné a rozvedené páry?

Ak si z Košíc a chceš preniknúť do tajomstiev učenia Cirkvi v oblasti ľudskej osoby, sexuality, lásky, manželstva, panenstva a plodnosti, pridaj sa k nám! Pozývame Ťa na semestrálny akademicko-formačný program Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi určený pre študentov, pracujúcich, slobodných, snúbencov, manželov, seminaristov aj zasvätených.

VIAC INFORMÁCIÍ
Pápežský inštitút Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodine v Ríme pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska a organizačným zabezpečením Akadémie Karola Wojtylu, v spolupráci s Akadémiou kánonického práva a náuky o rodine v Brne predstavuje nový akademicko-formačný projekt Diplom v rodinnej pastorácii.

Program je určený pre manželské páry aktívne v rodinnej pastorácii alebo túžiace po formácii, pre mladé rodiny, no nie výlučne, odborníkov špecializujúcich sa na rodinu, seminaristov a kňazov.

Hlavným cieľom programu je ponúknuť interdisciplinárnu formáciu o manželstve a rodine a formovať aktérov rodinnej pastorácie v jednotlivých diecézach, farnostiach, združeniach či apoštolských hnutiach.

Ide o trojročný formačný program, ktorý ráta s troma letnými týždňovými stretnutiami a 9 víkendovými stretnutiami v období troch rokov. Program je motivovaný učením Jána Pavla II. o manželstve a rodine, čo je následne premietnuté i do jednotlivých predmetov v rámci filozofického, teologického, morálneho, psychopedagogického a pastoračného modulu.

Program je postavený na troch pilieroch: akademickom, rodinnom a duchovnom. Ide v ňom teda nielen o vzdelávanie, ale aj o vytvorenie rozmeru spoločenstva a modlitby.

Viac informácií
London, England, Jan 24, 2016 (CNA/EWTN News).

Helping young Catholics engage their culture on matters of human dignity and sexuality – based on the writings of St. John Paul II – was the aim of a recent symposium held in the heart of London.

“Young people are hungry for knowledge about the true meaning of personal love and human sexuality,” said conference speaker Robert McNamara.

Over the course of the Jan 13-17 symposium, McNamara, an adjunct professor of philosophy at Steubenville University, led a series of lectures on human dignity and sexuality, based primarily on St. John Paul II's Theology of the Body and Love and Responsibility.

VIAC
Na pulty predajni sa dostáva kniha Tajomná láska medzi mužom a ženou od Edwarda Sri. Známy americký profesor, manžel a otec siedmych detí sa pútavým a prístupným spôsobom zamýšľa nad dielom Jána Pavla II. Láska a zodpovednosť, v ktorom pápež objasnil tajomnú dynamiku vzťahov medzi mužmi a ženami.
VIAC 

"Pravá láska prináša ovocie"

V Levoči počas tradičnej púte na Mariánsku horu zaznela v nedeľnom programe 5.júla 2015 katechéza o. Róberta Neupauera s názvom „Pravá láska prináša ovocie“, ktorú vysielala aj TV LUX ako súčasť diskusnej relácie Dialógy na hore.

POZERAŤ

Mladí křesťané se v zvláště v dnešní době často setkávají s otázkami ohledně sexuality, na které ostatním (a často ani sami sobě) nedokáží přesvědčivě odpovědět. Literatura k tomuto tématu je sice k dispozici, ale běžný křesťan nemá velkou motivaci a čas číst tyto často obsáhlé a teologickým jazykem psané texty. Proto se signály.cz rozhodly začít vytvářet obsah, který bude jednoduchou, moderní a přitažlivou formou tato témata otevírat.

Jde o krátká videa se stopáží kolem 5 minut, která se snaží prezentovat důležité morální křesťanské hodnoty přístupným způsobem. Lektorem je kněz P. Karel Skočovský. Videa jsou doplněna materiály ke stažení k hlubšímu promýšlení tématu.
VIAC

Rádio Lumen v rámci nového cyklu približuje príhovory sv. Jána Pavla II. venované manželstvu a rodine. Cyklus relácií „Sv. Ján Pavol II. – pápež rodiny“ si môžete vypočuť vždy v nedeľu od 10:00 do 10:30. Jednotlivé časti je možné nájsť aj v archíve Rádia Lumen na webovej stránke www.lumen.sk.
VIAC

V čase od 1. decembra 2013 do 24. mája 2015 odvysielalo rádio Lumen cyklus relácií Teológia tela – učenie Jána Pavla II. o manželstve a sexualite v Božom pláne. Relácie pripravovali kňazi a laici zaoberajúci sa učením Jána Pavla II. Záznam všetkých relácií je dostupný v archíve rádia LumenPOČÚVAŤ