Enchiridion I.- přehled dokumentů církve o manželství, rodině a důstojnosti života

 

 

Vyšla publikace ENCHIRIDION – přehled dokumentů církve o manželství, rodině a důstojnosti života. Soubor textů uspořádal P. Karel Skočovský. Publikace má sloužit jako studijní pomůcka zejména pro studenty studijních programů Papežského teologického institutu Jana Pavla II. pro vědní obory o manželství a rodině v Římě, realizovaných v České republice Akademií kanonického práva a ve Slovenské republice Akademií Karola Wojtyly.