Pastorační péče o rodiny

kniha_pastoracni_pece_o_rodiny*Od pastoračních programů k rozvoji života*

Autor Juan José Peréz-Soba, jeden z profesorov Pápežského inštitútu Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny v Ríme hľadá odpoveď na otázku o čo sa má pastorácia rodín opierať a k čomu má smerovať. Okrem analýzy základných pojmov hľadá odpoveď na otázku, o čo sa má pastorácia rodín opierať a k čomu smerovať. V oblastí kritérií, ktorými by sa táto pastorácia mala riadiť, autor upozorňuje predovšetkým na dva nedostatky – na obmedzenie pastorácie rodín iba na bezprostrednú prípravu snúbencov na manželstvo a zároveň, že sa rodinna pastorácia zredukuje na rýchle a náhodné „hasenie problémov“ prostredníctvom širokej palety rôznych aktivít. Autor kritizuje aktvizmus v pastorácii a načrtáva nové línie pastoračnej služby rodinám.

*

KÚPIŤ