Sex ako ho nepoznáte

Sex ako ho nepoznate*Pre manželov, ktorí milujú Boha*

Páter Ksawery Knotz je odvážnym duchovným otcom, ktorý vypočul stovky manželov a zamýšľal sa nad tým, ako im má správnym a účinným spôsobom predstaviť vznešenosť a zároveň realitu prežívania ich pohlavnosti. Pozitívny pohľad na sexualitu v nej káže vidieť nielen bremeno a úlohu, ktorú je ťažké si plniť, alebo aj samotný pôžitok bez zriekania sa, ale predovšetkým dar, ktorý – ak je správne chápaný a pestovaný – prináša šťastie a vedie k vzdávaniu vďaky Bohu. Jestvuje tu teda potreba vydávať také knihy, ktoré z pohľadu skutočne katolíckej perspektívy predstavia manželský akt ako výraz vzájomného obdarovania sa. (Z úvodu ku knihe od Dr. Andrzeja Derdziuka)

 

Komentár Márie Schindlerovej nájdete TU.
button_zachej